Alebo prečo je outsourcing komunikačných služieb dobrý nápad?

Nadobudli ste pocit, že vaše marketingové oddelenie stagnuje, prípadne vám neprináša také výsledky, aké by ste chceli? Chyba nemusí byť na jeho strane. Dôvodom môže byť fakt, že vaši marketéri a marketérky sú zavalené úlohami, ktoré by ste v záujme zefektívnenia vášho marketingu mali outsourcovať.

Rozdelenie úloh

Ná uvod si zadefinujme model, ktorý sa v praxi už niekoľkokrát osvedčil. Spočíva v rozdelení úloh medzi interný a externý marketingový tím. Pod interným marketingovým tímom rozumieme klasických zamestnancov a zamestnankyne, ktoré sa starajú o vašu značku a produktové portfólio, ako externý marketingový tím označme reklamnú alebo PR agentúru, ktorá sa stará o zabezpečenie komunikačných služieb.

Rozdelenie úloh by malo byť nasledovné: interný marketingový tím bude dohliadať na zadefinovanie a napĺňanie marketingových cieľov, na distribúciu budgetov, na zabezpečenie predajných kanálov, na prípravú zadaní a podobne, externý marketingový tím bude zasa napĺňať zadania, ktoré mu interný marketingový tím zadá a bude mu pravidelne reportovať výsledky a optimalizovať kampane. Inými slovami – prebehne outsourcing komunikačných služieb.

Benefity outsourcingu

Prečo je spomínaný model adekvátnym riešením (nielen) stagnujúceho marketingového oddelenia? Pretože odbremeňuje ľudí vo vašej firme, ktorí sa tak môžu lepšie sústrediť na to, čo by malo byť ich skutočnou pracovnou náplňou – teda koordinácia komunikácie vašej značky. Zároveň vaša spoločnosť bude využívať výhody externej agentúry.

Externá agentúra totiž disponuje skúsenými tímami v oblasti kreatívy, online marketingu aj public relations. Pre porovnanie – čo myslíte, kto navrhne lepší Facebook content vašej značky: interný zamestnanec, ktorý cez deň musí riešiť spokojnosť odberateľov, aktualizovať budgetovú tabuľku, komunikovať s médiami ohľadom inzercie a večer si spomenie, že už týžden nestihol nič vypostovať, alebo skúsená content managerka, ktorej náplňou práce je spravovať social media, zlepšovať ich a pravidelne sledovať najnovšie online trendy?

Kreatívny tím externej agentúry ťaží zasa z toho, že každý deň pracuje s rôznymi klientmi. Nehrozí tak vyhorenie a vaša značka dostane pohľad out of box, ktorý je pre marketing nesmierne dôležitý.

Z práce s rôznymi klientmi ťaží aj jej online tím, ktorý sa vďaka tomu učí reagovať na rôzne situácie a riešenia môže implementovať rovno do praxe.

Skutočné public realtions sa interne asi robiť ani nedá. Na media lobbing (nie platenú inzerciu s PR článkom “zadarmo”) sú potrebné roky budovania vzťahov a denne hodiny pracovného času. To sa pomedzi excelovské tabuľky jednoducho realizovať nedá.

Spolupráca

Aby nastavený model fungoval, sú dôležité niektoré veci. Agentúra dokáže pracovať dobre iba vtedy, ak klient, presne vie, čo od komunikácie čaká, vie to presne zadefinovať v zadaní a nechá si poradiť. Interný marketingový tím by mal byť schopný úkolovať agentúru, analyzovať výsledky a na ich podklade určovať ďalšie smerovanie komunikácie. Externá agentúra by mala byť schopná prinášať kreatívne riešenia a návrhy na zlepšenie. Váš marketing sa potom posunie o level vyššie.